Gradering jul 2022

Submitted by
Marielle Lind
Publisert
18. november 2022
Vedlagte filer
Image

Datoene for årets julegraderinger er nå klare og nederst på denne siden finner du oversikten over når ditt parti skal gradere seg, oversikten ligger også i vedlagt PDF.

Gradering
På slutten av hvert semester har man mulighet til å gå opp til gradering. Her skal man vise frem hva man har lært for en eksaminator, og hver grad har sitt eget pensum. Du kan lese mer om gradsystemet og graderingsreglene under fanen TEMASIDER --> Gradering. 

Still forberedt til gradering.

  • Øv på pensum og teori
  • Møt i ren og pen drakt
  • Alle fra og med blått belte skal ha sparring på gradering. 
  • Møt opp for registrering 15 min før oppsatt tidspunkt. I Haukelandshallen har vi tett program med graderinger hver ettermiddag, så for å unngå forstyrrelser ber alle vente i gangen/garderoben til instruktøren henter dere inn. 

Publikum er hjertelig velkommen til å se på graderingene i klubben!

Graderingsavgift
Graderingsavgiften er 300,- og betales på Vipps til #502472. Kvittering fremvises til instruktør ved registrering av oppmøte på graderingsdagen. 
Består man til nytt belte kan dette kjøpes etter graderingen. Nytt belte koster 160,- men merk at stripe på beltet ikke koster noe ekstra. Vi benytter et eget vippsnummer for varesalg, så vi ber pent om at graderingsavgiften og evt beltet ikke betales inn på samme nummer. 

VIPPS gradering #502472
VIPPS varesalg #502473

 

Sykdom o.l. 
For elevene sin del er det alltid best og tryggest å gradere seg sammen med sitt parti og den instruktøren de kjenner, men i noen tilfeller kan man av ulike grunner bli hindret i å delta på sin egen gradering. Dersom dette er tilfellet kan man delta på oppsamlingsgradering.

Regional sortbeltegradering
Alle som skal opp til sort belte eller til del- og helgrad på sort belte må melde seg på gradering, se info her: https://btkd.no/node/17946 
 

Vi ønsker alle våre medlemmer masse lykke til med forberedelsene og graderingen!

Med vennlig hilsen,
instruktørene

 

grad